Tarieven

Een eerste – oriënterend – gesprek is gratis. Naar aanleiding daarvan wordt het uurtarief bepaald en kan een kostenindicatie worden gemaakt. Het uurtarief is afhankelijk van de omvang van de zaak en het financieel belang. Als richtprijs wordt een uurtarief van € 175,– exclusief BTW gehanteerd. In zaken met een financieel gering belang wordt in beginsel een gematigd tarief gehanteerd.