Advocatuur

Na het afronden van mijn (avond)studie rechten was ik in de periode 1992 – 2000 werkzaam bij Rozemond Advocaten te Amsterdam. In die periode heb ik, behalve rechtbankprocedures, veel arbitrageprocedures gevoerd. Sinds 2018 sta ik weer ingeschreven als advocaat en ben actief op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht. Mijn specialisaties zijn geschillen over vertragingsschade, meer- en minderwerk, beëindiging van aannemingsovereenkomsten, al dan niet gebrekkig uitgevoerd werk en schade aan het werk.

Registraties: op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur heb ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Bouwrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.