Preventief

Via een vorm van bemiddeling is het ook mogelijk conflictbronnen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en te verhelpen. Vaak zijn conflictbronnen gelegen in een combinatie van enerzijds slechte communicatie op het werk en anderzijds (een combinatie van) een onjuiste prijs, te hoge verwachtingen, te strakke planning, en verkeerde (juridische- en technische) voorbereiding. Ik kan helpen deze factoren snel te analyseren en op te lossen.

Daarbij ligt de nadruk op het voorkomen van vertraging en het maken van heldere afspraken over de voortgang van het project, terwijl gelijktijdig gewerkt wordt aan het voorkomen dan wel verhelpen van het conflict. Daarnaast zal aandacht dienen te worden besteed aan de mogelijkheden om tijdelijke oplossingen te creëren en de wijze waarop partijen hun rechten kunnen veilig stellen gedurende de periode dat gewerkt wordt aan het voorkomen dan wel oplossen van het conflict.

U kunt mij ook inschakelen om vanaf de aanvang van het project informatie te ontvangen over de voortgang van het bouwproject en over de mogelijke conflictbronnen, waarbij heldere procedureafspraken worden gemaakt opdat problemen kunnen worden voorkomen dan wel op zeer korte termijn problemen kunnen worden opgelost.