Over mij

Leendert Korstanje (1956) is afgestudeerd civiel ingenieur (TUD 1984) en meester in de rechten (EUR 1992) en heeft zich gespecialiseerd in bouwgeschillen die zowel juridisch als technisch van aard zijn. Hij begon zijn carrière in de bouw bij (thans geheten) VolkerWessels in de uitvoering en op het ingenieursbureau van deze aannemer. Daarna werkte hij acht jaar als bouwrechtadvocaat bij Rozemond Advocaten en vervolgens werkte hij bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Sinds 2009 treedt hij zelfstandig op als bindend adviseur, arbiter, mediator en bemiddelaar in bouwgeschillen. Sinds januari 2018 staat hij weer ingeschreven als advocaat.

L.P. Korstanje is gespecialiseerd in geschillen over vertragingsschade, meer- en minderwerk, beëindiging van aannemingsovereenkomsten, al dan niet gebrekkig uitgevoerd werk en schade aan het werk.