Mediation

Als partijen hun conflict niet zelf kunnen oplossen, kunnen zij hun conflict laten beslechten door een derde via een juridische procedure. De kosten en tijdsduur van een dergelijke procedure vallen dikwijls veel hoger uit dan partijen in eerste instantie voor ogen hebben. Partijen hebben er derhalve alle belang bij een juridische procedure te voorkomen.

Mediation heeft grote voordelen vergeleken met een juridische procedure: hogere snelheid bij lagere en overzichtelijke kosten, de oplossingsmogelijkheden zijn ongelimiteerd (vaak blijkt veel meer te kunnen dan door betrokkenen voor mogelijk wordt gehouden), het conflict blijft binnenkamers, de relatie tussen partijen wordt verbeterd, dan wel niet verder beschadigd en de gang van zaken is informeel.

Uitgangspunt bij mediation is dat partijen zelf hun conflict oplossen onder leiding van een onafhankelijke, neutrale mediator. De (juridische) achtergrond van waaruit een conflict is ontstaan is bij mediation minder relevant. Wel is van belang dat partijen een oplossing willen zoeken. Als mediator kan ik helpen om bouwconflicten via mediation op te lossen.