Specialist in technisch juridische bouwgeschillen

Mediation, bindend advies, bemiddeling, begeleiding in bouwgeschillen.

Algemeen

Conflicten in en rond projecten in de bouwnijverheid kenmerken zich vaak door een complex samenspel van techniek en recht, waarbij enerzijds sprake is van een grote verscheidenheid en complexiteit van veel regelingen en waarbij anderzijds aanmerkelijke financiële belangen in het geding zijn. Dergelijke conflicten hebben veelal een zeer negatieve uitwerking op een succesvol verloop van een bouwproject.

Eerst werkzaam als civiel ingenieur en vervolgens in de advocatuur, bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en als mediator en bindend adviseur, heb ik mij gespecialiseerd in het voorkomen, begeleiden en oplossen van bouwconflicten die zowel juridisch als technisch van aard zijn. Daarbij begeleid ik partijen om hun conflict via mediation of bemiddeling zelf op te lossen. Via een vorm van bemiddeling is het ook mogelijk conflictbronnen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en te verhelpen. Tevens kan ik als bindend adviseur worden ingeschakeld om bouwconflicten op te lossen

Daarnaast kan ik in een conflictsituatie voor een der partijen, onderhandelingen voeren, om zo te proberen het bouwconflict – buiten een juridische procedure – op te lossen. Tot slot ben ik ingeschreven als advocaat en kan ik desgewenst voor een der partijen een gerechtelijke procedure voeren.