Bemiddeling

Bij bouwbemiddeling helpt de bemiddelaar partijen actief, initiërend en zo nodig sturend hun conflict snel, gestructureerd en professioneel op te lossen. Evenals bij mediation blijven partijen ook bij bouwbemiddeling zelf eigenaar van hun conflict en van de oplossing. Op verzoek van en in overleg met partijen kan de bouwbemiddelaar tevens – indien partijen op sommige onderdelen van het conflict geen overeenstemming hebben bereikt – daarover een gemotiveerd, al dan niet bindend advies uitbrengen. Bouwbemiddeling neemt dus eigenlijk een positie in tussen bouwmediation en bindend advies, waarbij een inhoudelijk oordeel niet uit de weg wordt gegaan. De vertrouwelijkheid blijft echter onverkort van kracht. Bouwbemiddeling is een bewezen en effectief instrument om een bouwconflict snel en efficiënt op te lossen.

Met mijn juridische en technische kennis en mijn praktijkervaring kan ik – indien partijen dat wensen – ook via bemiddeling op een positieve wijze een sturende en actieve bijdrage leveren aan de oplossing van hun bouwconflict.