Algemeen

L.P. Korstanje heeft een ruime praktijkervaring op zowel juridisch als technisch gebied en is gespecialiseerd in het voorkomen van, bemiddelen bij en het oplossen van bouwgeschillen. Hij legt hij zich toe op het voorkomen van bouwconflicten, dan wel op het oplossen van bouwconflicten via mediation, bemiddeling en/of bindend advies.

 

Tevens adviseert hij op juridisch gebied bij conflicten in de bouw, onderhandelt hij in bouwgeschillen - direct of op de achtergrond - voor één der partijen, adviseert en begeleidt hij partijen bij het opstellen van schadeclaims en maakt hij desgewenst deskundigenrapporten op die in een procedure kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van een vordering, dan wel als verweer tegen een vordering van de wederpartij.